Judiska Ungdomsförbundet i Sverige (JU
JUS är en ideell paraplyorganisation som har som ändamål att främja judiskt barn- och ungdomsliv i Sverige. Ordförande: Talli David. [email protected]

Last synced from Twitter Not synced yet