Cardiff Philosophy
Parchwch ddoethineb, gan ei fod yn cynnig gobaith a gwirionedd ym mhob cenhedlaeth.

Last synced from Twitter Not synced yet