DEBATT: "Oavsett om känsliga personuppgifter publiceras på internet av extremrörelser eller av etablerade företag, leder det till att skyddet för den personliga integriteten urholkas", skriver #svpol #integritet #nordfront