”Här kan vi se till våra nordiska grannar, där polisen många gånger kliver in i ett långt tidigare skede. Där det finns exempel på dialogpoliser som varje vecka har avstämning med företrädare för dessa miljöer och aktivt söker upp dem vid minsta misstanke”
DEBATT: "Ingen av oss har råd att luta sig tillbaka, vare sig det gäller direkta säkerhetshot eller ett mer långsamt uppluckrande av demokratin på lokal nivå", skriver Kenneth Persson, (S) och Magnus Ranstorp ( ) #svpol #säkpol #Borlänge
Vårt (jag och Borlänges ansvarig i samordning mot våldsbejakande extremism) bidrag om vad som krävs lokalt för att stärka förebyggande arbetet mot NMR och våldsbejakande extremism i Borlänge.