Hur motverkas extremismen? Om en ny rapport om svensk jihadism som jag skrivit åt Timbro.