Tack för dikten! Vi måste gå med lättare steg - och vi kommer att resa oss!