"Genom denna satsning vill vi stödja den nödvändiga omställningen av systemet", säger rektor Astrid Söderbergh Widding om beslutet att lägga pengarna som skulle gått till Elsevieravtalet på ren #openaccess-publicering
Stockholms universitet gör mer forskning tillgänglig för alla - Stockholms universitet