Så fint! ”...banden till en hund har sitt eget djup, och det är ett annat djup: Detta ordlösa, svindlande enkla band mellan en människa och ett husdjur har en så förfärande omedelbarhet att det inte går att skydda sig från det när det hotas att slitas av.”