”Vi måste lyfta blicken...Sverige, liksom världen i stort, utgör en civilisation som i allt väsentligt fortsätter att spränga de planetära gränserna: Hav, skogar och atmosfär offras för det ekonomiska system vi idag ser som det enda möjliga.”