Vill ni att SVT & TV4 i slutdebatten ska ställa frågan "vilken del av Sverige ska inte försvaras när inte mer pengar skjuts till försvaret?" så RT:a :-) #säkpol #föpol #svpol #svfm #valet2018