"Det är alltså uppenbart att Moderaterna och Kristdemokraterna inte håller sig till den överenskommelse kring talmans- och #regeringsfrågan som de fyra allianspartierna har slutit. Det, om något, borde få Annie Lööf och Jan Björklund att dra öronen...