M släpper fram ett kommunalråd i Hörby som gillar Segerdagen mer än Europadagen, delar Stalins tal och tror inte att Assad använder kemvapen. Satiren är död i det här landet. #säkpol #svpol