Påverkar föräldrar sina barns kostvanor eller anpassar de sig efter barnens genetik? – Amir Sariaslan
Ännu ett intressant blogginlägg från kring kopplingen beteende, ärftlighet, genetik och miljö. Denna gång kring matvanor och fettma.
Nytt blogginlägg