Denna vecka: Molekylärgenetisk studie för alkoholberoende, stressfyllda livshändelser men inte hård uppfostran som orsak till tvångssyndromssymptom, samma gener men olika miljöer som orsaker till depression och genetiskt index till cannabisrökning.