Het Waddengebied wordt bedreigd door zeespiegelstijging. Volgens sommige scenario's komen wadplaten in het westelijk gedeelte van het waddengebied over 15 jaar al niet meer droog komen te staan.
Vandaag in over zeespiegelstijging in de Waddenzee