Stillingsstruktur kan være et virkemiddel for å redusere bruk av midlertidige stillinger i akademia. ⁦⁩ spør om statsråden vil følge opp Underdalsutvalget.