Märklig jämförelse. Orbán skapar en auktoritär stat i strid med europeiska ideal. Macron vill att vi samarbetar mer i Europa. Detta EU-val blir ett viktigt vägval.
Man kan ogilla Macrons federalism, men ni kan inte jämställa Macron med Orban som flyttat Ungern från den fria världen till den delvis fria världen enligt Freedom House.
Det brukade bara vara Vänsterpartister och Sverigedemokrater som hade svårt att välja mellan demokratiska och auktoritära ledare. Beklämmande att Skyttedal inte förmår välja Macron före Orbán.