Sökande till SU-lektorat fick ”korrigera” sakkunnigutlåtande: blev förstaplacerad