Nybloggat: Tvillingstudie om rökning och snusande. Registerstudier om stressrelaterade störningar och hjärt-/kärlsjukdomar samt tvångssyndrom och suicidala beteenden. Molekylärgenetisk studie om hjärnvolym och intelligens m.m.
Nybloggat: Tvillingstudie om rökning och snusande. Registerstudier om stressrelaterade störningar och hjärt-/kärlsjukdomar samt tvångssyndrom och suicidala beteenden. Molekylärgenetisk studie om hjärnvolym och intelligens m.m.