Nybloggat: Genvarianter som är associerade med socioekonomisk status, den största molekylärgenetiska studien för bipolär sjukdom och graviditetsexponeringar bland mödrar som bär på anlag för ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar