SKATTEHØRING: Forslag om om rettferdig skattlegging av internasjonale selskap skal debatteres på Stortinget 30. september.