För eventuellt oroliga twittrare och skribenter så kan man bli lugnad över att rökförbudet som träder ikraft på måndag (utöver minskat antal cancerfall) har bieffekten att det finns ett starkt folkligt stöd. Mer av en seger för folket än för moralismen.