Willy Silberstein: ”Mindre än 80 år efter Förintelsen är religiösa judar på väg att stoppas från att ta jobb i en svensk kommun.”
Förbudet strider mot Regeringsformen som jag ser det. En legalitetsprövning bör göras.