"Frivilliga överenskommelser som Parisavtalet räcker inte. Det krävs bindande avtal mellan de stora utsläpparna: USA, Kina, Indien och Europa för att nå klimatmålen, menar professor Gustaf Arrhenius." #klimatet
Sverige bör jobba mer internationellt och verka för avtal mellan EU och USA, Kina och Indien. Det är helt rätt att det är ett misstag att få med alla som i Paris avtalet. Chocksiffran: Sveriges nollutsläpp äts upp på åtta veckor