Hon skriver att ”det behöver finnas en värderingsbas som inte är valbar”. Jag har tvekat gå in i den här debatten pga alla avsiktliga missförstånd. Men förstår hon verkligen vad hon skriver? Hon förnekar ju åsikts- och samvetsfriheten.