”2010-talet är det decennium då det dödliga våldet har varit på den lägsta nivån sedan 1960-talet” #våld #brott #krimpol #kriminalitet