Is islamitisch onderwijs een 'teken van emancipatie van moslims'? en zeggen luid en duidelijk NEE: 'Emancipatie van het geloof botst met de emancipatie van het individu'