Bra att lyfter problemet med pojkars skolgång. Skandal att den här ojämlikheten inte får mer uppmärksamhet.