Om de glömde nämna Garrincha har de begått publicitetsbrott