”Matchen blir tyvärr inte en symbol för internationellt utbyte utan åter en påminnelse om hur Israelhat och antisemitism går hand i hand i vårt land”