Tja, door dit soort berichtgeving wordt deur wagenwijd opengezet voor en zijn forum: Cultuuromslag bij politie: 'Alleen externe druk heeft effect' /via