Det här projektet- en del av det svenska industriklivet- är i all mening hoppfullt. Stål utan kol & idén om att vara ledande i industriomställning & konkurrera med hållbara lösningar. Det går att ställa om med ekonomisk- social & miljömässig hållbarhet🌏