Okej, så DN har tidigare förbjudit svenska riksdagspartier att annonsera hos dem men ser inga som helst problem med att en kommunistisk diktatur tillåts sprida sin dynga? via
En väldigt selektiv sådan av allt att döma.