I dag har Frode Forland og jeg vært på høring i Stortingets utenriks- og forsvarskomité for å anmode om at Norges store satsning på global helse følges opp med midler til forskning⁦⁩ ⁦⁩ ⁦⁩ Se: