Granskning visar: Modern feodalism finansieras genom bidrag från EU.