Når det er så tett med biler på veiene, skal det ikke så mye snø til for å skape problemer.