Apropos flommen i Venezia. Det er nok vind og nedbør som spiller størst rolle, mens tidevannet har mindre betydning (dessuten er det flo & fjære ca 6 timer etter hverandre)