Män dominerar i medierna – men Greta-effekt bland unga