Om zijn linkse gedachten kwam hij in Iran in de gevangenis. Leven in een Nederland dat vergeten lijkt te zijn wat tirannie en onderdrukking is, voelt soms eenzaam. Een interview met Keyvan Shahbazi - en de publicatie van zijn Brief aan Allah