Blogger etter Madrid-forhandlingene. Det trengs lederskap. Griper Boris Johnson muligheten?