Elektrifisering av oljeplattformer er et godt svar på en svært begrenset del av de strategiske og politiske utfordringene både Norge og står overfor mht olje og klima. Blogger.