Har regjeringa lagt opp til ein risikabel måte å berekne iskanten på dersom vi når klimamåla? Ekspertintervju med i