Mens Danmark lukker ned, fortsætter hverdagen i Sverige: Hvorfor reagerer de to lande så forskelligt på coronavirus? | Information
The response to #COVID19 in Sweden and Denmark are totally different - #coronavirus Time will tell who is right.