Hur våra svagaste inte är skyddade. En brukare möter i genomsnitt 14 personal i hemtjänsten under en vanlig tvåveckorsperiod. Alla måste rimligen inse *redan nu* vilken fara detta utgör. Inte sedan när vi har facit. Nu.