Drøyt fra Oljedirektoratet: enig i kritikken i svar til i Stortinget: "I den teksten representanten henviser til, har direktoratet valgt en innfallsvinkel og brukt en stil, tone og illustrasjoner som jeg mener er uheldig"