In veel gemeenten meer dan 50% verschil tussen aantal dieren die boeren opgeven en aantal waarvoor ze vergunning hebben. Vreemd, vindt van CBS. Heeft consequenties voor berekening ammoniakuitstoot. via