Hyggelig at egen forskning blir omtalt fra Stortingets talerstol, men har ingen konkrete løsninger å komme med til og mine bekymringer om demografifagets fremtid