Utan vidare insikt ser detta inte alls bra ut och jag hade välkomnat om Riksenheten mot korruption granskade detta.