"Det är motigt för de flesta i politiken för närvarande. Men om vinden blåser i någon riktning så är det högerut. Åtminstone just nu. Men väljarna är ombytliga så det kan se annorlunda ut om bara ett par månader."