Jag håller med och om att Sveriges narkotikastatistik är undermålig: ”Vi vet varken hur många som är opioidberoende eller hur många som får vård. Vi saknar data om riskpopulationens storlek, ålderssammansättning och riskprofil.”